Normal_normal_kaars_overlijden_dood

In week 26, 27 juni tot en met 3 juli, overleden ongeveer 3.050 mensen. Dat zijn er net iets minder dan in de week ervoor en meer dan verwacht voor deze periode. In heel juni overleden ongeveer 1.150 meer mensen dan verwacht, er was sprake van oversterfte in alle weken. De sterfte was vooral hoger onder Wlz-zorggebruikers en 65-plussers. Dit meldt het CBS.

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen, was in week 26 ongeveer gelijk aan de week ervoor. De sterfte onder de overige bevolking was op basis van de schatting ook ongeveer gelijk. Er overleden ruim 1 150 Wlz-zorggebruikers, dat waren er meer dan verwacht, er was oversterfte. In de overige bevolking overleden bijna 1.900 mensen, geen oversterfte maar meer dan verwacht.

In heel juni overleden ruim 650 meer Wlz-zorggebruikers dan verwacht voor die maand. In de laatste drie weken was er oversterfte. De sterfte onder de overige bevolking was in juni bijna 500 hoger dan de verwachte sterfte. De sterfte lag hier iedere week binnen het interval van gewoonlijke fluctuaties, zodat er geen sprake was van oversterfte.

Hogere sterfte in juni vooral bij 65-plussers

De sterfte onder 80-plussers nam in week 26 verder toe: er overleden naar schatting ruim 1 700 mensen van 80 jaar of ouder. Dat zijn er ongeveer 200 meer dan verwacht voor deze periode. In heel juni overleden ruim 550 meer 80-plussers dan verwacht voor die maand. In de laatste drie weken van juni was er oversterfte in deze leeftijdsgroep.

Onder mensen van 65 tot 80 jaar overleden in week 26 naar schatting 900 mensen, net iets meer dan verwacht. In heel juni overleden naar schatting 450 meer mensen van 65 tot 80 jaar dan verwacht, in vier van de vijf weken was er oversterfte.

Door: Nationale Zorggids