'Met betaaltitel NZa komt einde problematiek ouderen in zicht'

Al jaren loopt een specifieke groep kwetsbare ouderen en diens naasten en zorgaanbieders tegen een ingewikkeld probleem aan. Namelijk de vraag waar je extra zorg en steun kunt krijgen als het thuis even niet meer gaat maar een verhuizing naar het verpleeghuis nog niet aan de orde is. Met de aankondiging van de langverwachte domeinoverstijgende betaaltitel van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) komt het einde van deze problematiek in zicht. Dat meldt Vilans. 

In een recente kamerbrief deelt minister Conny Helder (VWS) een advies van de NZa over de bekostiging van domeinoverstijgende zorg voor kwetsbare ouderen thuis. Volgens dit advies is werken aan integrale zorg niet meer vrijblijvend maar moet via regelgeving een verplichtende opdracht in de regio’s worden. Integrale zorg aan thuiswonende ouderen wordt dan een wettelijke opdracht voor zorgaanbieders in de regio’s. De NZa wil samenwerking tussen zorgaanbieders uit verschillende domeinen aanvullend financieren en denkt daarbij aan een ‘brede betaaltitel met een sectoroverstijgende werking.'

Domeinoverstijgende betaaltitel 

De komst van één betaaltitel is goed nieuws. Want op dit moment hebben zorgaanbieders niet altijd dezelfde (financiële) belangen, waardoor samenwerking soms moeizaam van de grond komt. Terwijl we steeds meer noodzaak zien tot samenwerking tussen zorgverleners en aanbieders en het daadwerkelijk organiseren van zorg rondom de kwetsbare cliënt. Met een domeinoverstijgende betaaltitel verandert dit. Het doel is dat samen zorg leveren makkelijker wordt en daarmee beter voor de cliënt. Het maakt daarbij niet uit of de zorg vanuit de Zvw, Wmo of de Wlz wordt geleverd.

De zorg wordt hierdoor persoonsgericht 

Het allerbelangrijkste effect van één betaaltitel is uiteraard wat dit voor de cliënt betekent. Die merkt dan dat zijn zorg écht integraal wordt geleverd en niet meer vanuit allerlei verschillende eilandjes. Met andere woorden wordt de zorg hierdoor dus persoonsgericht, meer inspelend op wat de cliënt individueel nodig heeft.

Stap in de goede richting 

Vooralsnog is dit met één Kamerbrief en één betaaltitel nog niet bereikt. Het hangt realistisch gezien van veel factoren af, met name van hoe de sector zelf die domeinoverstijgend samenwerking oppakt. Maar het is zeker een stap in de goede richting.

Door: Nationale Zorggids