Last onder dwangsom voor Zusters Verzorgen Thuis in Den Haag

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Zusters Verzorgen Thuis (ZVT) een last onder dwangsom opgelegd. De Haagse thuiszorgaanbieder voldoet nog niet aan één deel van de eerder opgelegde aanwijzing. Dit meldt IGJ.

 

Op 7 februari bezocht de inspectie ZVT. Dit bezoek is een vervolg op de aanwijzing die de inspectie afgelopen december gaf. De inspectie ziet dat ZVT grotendeels aan de onderdelen van de aanwijzing voldoet. Op één onderdeel voldoet de thuiszorgaanbieder nog niet.

Compleet dossier

Zo ziet de inspectie dat ZVT voor iedere cliënt een compleet dossier heeft. Cliënten krijgen zorg volgens de indicatie en het zorgplan. Ook kent de bestuurder de bevoegd- en bekwaamheden van de zorgverleners. Zorgverleners werken volgens de Veilige principes in de medicatieketen. Daarnaast schakelen zorgverleners andere deskundigen in als dat nodig is.

Er zijn afspraken gemaakt met de zorgverleners over wat zij wel en niet in de zorgplannen moeten opschrijven. Zorgverleners zijn wel op de hoogte van deze afspraken, maar houden zich hier niet altijd aan. Zo rapporteren zij niet direct na elk zorgmoment, wat belangrijk is voor de kwaliteit en de continuïteit van zorg.

Last onder dwangsom

Om ervoor te zorgen dat ZVT alsnog aan dit deel van aanwijzing gaat voldoen, legt de inspectie een last onder dwangsom op. De dwangsom bedraagt 2.000 euro per 4 weken, met een maximum van 4.000 euro. Als ZVT binnen 4 weken aan de last voldoet, hoeft de thuiszorgaanbieder de dwangsom niet te betalen. De inspectie heeft daarnaast de aanwijzing beëindigd, omdat ZVT aan de rest van de aanwijzing voldoet.

Door: Nationale Zorggids