Wetsvoorstel BBB en PVV voor terugkeer verzorgingshuis

Ouderen moeten weer de mogelijkheid krijgen om in een verzorgingshuis te wonen, vinden PVV en BBB. Daarom dienen Fleur Agema van de PVV en Nicki Pouw-Verweij van BBB een initiatiefwetsvoorstel in dat de indicatiestelling hiervoor aanpast. Beide partijen zijn van mening dat het wegbezuinigingen van een groot aantal bejaardentehuizen een vergissing was. Dit meldt BBB.

In 2013 werd het besluit genomen om als bezuinigingsmaatregel in de ouderenzorg veel verzorgingshuizen te sluiten. PVV en BBB willen deze tien jaar oude beslissing terugdraaien en ervoor zorgen dat bejaardentehuizen straks weer toegankelijk zijn voor ouderen.

Indicatiestelling

Door een aanpassing van de indicatiestelling moeten ouderen weer in verzorgingshuizen terechtkunnen. Maar om aan de vraag hiervoor te voldoen, moeten er honderden nieuwe tehuizen bij gebouwd worden. De verzorgingshuizen worden gezien als tussenvoorziening, tussen thuis en het verpleeghuis. Volgens BBB en PVV zijn serviceflats en knarrenhofjes goed voor mensen die daadwerkelijk zelfstandig kunnen wonen, maar niet voor de groep ouderen die meer zorg nodig heeft. Kwetsbare ouderen die slachtoffer zijn van babbeltrucs of ouderen die een gebroken heup hebben. De afgelopen kabinetten hebben deze ouderen gefaald, vinden de initiatiefnemers die pleiten voor kleinschalige bejaardentehuizen met zestien kamers en een gezamenlijke woonkamer en keuken.

Eerder riep JA21 het demissionaire kabinet ook al op om de verzorgingshuizen te herintroduceren.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky