Abvakabo FNV

AMSTERDAM - Hoewel de campagne 'Handen Thuis Rutte' heeft geleid tot een wijziging van de inhoud van het zorgakkoord, vreest Abvakabo FNV nog steeds voor de 170.000 mensen die mogelijk thuiszorg verliezen en de ruim 50.000 mensen die daardoor hun baan verliezen. Daarom wordt op 8 juni in het Oosterpark in Amsterdam een landelijke demonstratie georganiseerd om hiertegen te protesteren.

Met het protest hoopt Abvakabo FNV het kabinet duidelijk te maken hoe belangrijk deze zorg is. De organisatie hoopt Rutte te kunnen overtuigen zijn plannen om verzorgingshuizen te sluiten en flinke bezuinigen door te voeren op onder meer de dagbesteding en de gehandicaptenzorg te herzien.

De demonstratie vindt twee dagen voor het debat in de Tweede Kamer over deze bezuigingen plaats. Abvakabo FNV meent dat bezuinigingen op de zorg zin hebben, maar kan zich niet vinden in de manier waarop dit plaatsvindt. In plaats van te korten op personeel en zorg, kan volgens hen beter de bureaucratie aangepakt worden, en tevens de verspilling en de topsalarissen. Ook zien zij graag een halt op de doorvoer van de marktwerking in de zorg.

Vanuit verschillende plaatsen in Nederland worden door Abvakabo FNV gratis bussen ingezet om demonstranten naar Amsterdam te brengen. Op de website Strijdvoorthuiszorg.nl staat het programma van de demonstraties te lezen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Abvakabo FNV.

© Nationale Zorggids / Ype van Woersem