Normal_rolstoel__3_

Zo'n 5,6 procent van de Nederlanders van achttien jaar of ouder had in 2012 een indicatie voor langdurige zorg gefinancierd vanuit de AWBZ. Dat komt neer op 750.000 volwassenen. Dit aandeel loopt flink op met de leeftijd en verschilt per regio. Dat blijkt uit cijfers die het CBS vandaag naar buiten heeft gebracht. 

Voor ruim 402 duizend personen ging het om zorg zonder verblijf en voor bijna 345 duizend voor zorg met verblijf. Het aandeel personen met een indicatie neemt toe met de leeftijd.

Het aandeel personen met een indicatie neemt toe met de leeftijd, van bijna 3 procent onder de 18- tot 35-jarigen tot bijna 75 procent van de 90-plussers. Vanaf 85-jarige leeftijd gaat het steeds vaker om zorg met verblijf.

Het CBS constateert grote regionale verschillen in het aandeel personen met een indicatie voor AWBZ-zorg. Zo had 1,7 procent van de volwassenen in zorgkantoorregio Amstelland en De Meerlanden een indicatie voor zorg zonder verblijf, tegenover 4,2 procent in zorgkantoorregio Twente. Bij de indicaties voor zorg met verblijf is de regionale spreiding kleiner.

© Nationale Zorggids