Flinke stijging zorgkosten in 2023 en dit is waarom

De kosten van het basispakket van de zorgverzekering stijgen in 2023 met 6,5 procent naar een totaal van € 54,8 miljard. In de langdurige zorg stijgen de kosten met 9,2 procent nog meer naar een totaal van 32,6 miljard euro. Dat verwacht Zorginstituut Nederland op basis van de eerste kwartaalcijfers van het jaar, meldt Zorginstituut. 

 

De zorgkosten stijgen in 2023 harder dan de langjarig gemiddelden van 3,8 procent voor het basispakket en 6,8 procent voor de langdurige zorg. De oorzaak hiervoor ligt vooral in de inflatie. Hierdoor stijgen de prijzen en lonen in alle zorgsectoren. De grootste kostenpost voor het basispakket, de medisch-specialistische zorg, stijgt met 7 procent naar een totaal van 28,6 miljard euro.

Passende-zorginitiatieven

De kosten van de huisartsenzorg stijgen zelfs met 10 procent. Dat heeft voor een deel te maken met passende-zorginitiatieven die zijn opgestart vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA). Een van de IZA-afspraken is dat huisartsen meer tijd moeten vrijmaken voor hun patiënten. Zodat het “goede gesprek” in de spreekkamer gevoerd kan worden. Andere doelen van de afspraak zijn om het werkplezier van huisartsen te verhogen en samenwerking met het netwerk te verbeteren. Doordat huisartsen meer tijd moeten vrijmaken voor hun patiënten, stijgen de kosten in 2023 met 75 miljoen euro.

Steeds meer cliënten in de langdurige ggz

De langdurige geestelijke gezondheidszorg (ggz) is met 12,3 procent de grootste kostenstijger in de langdurige zorg. Sinds 2021 is de Wet langdurige zorg (Wlz) opengesteld voor volwassenen die hun leven lang intensieve ggz nodig hebben. Daardoor krijgen steeds meer mensen deze zorg vergoed vanuit de Wlz in plaats vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In 2023 zijn er 4690 mensen extra met een ggz-wonenprofiel. Dat is een stijging van 21 procent. Zij ontvangen langdurige zorg, zoals begeleiding, dagbesteding, verzorging of psychologische behandeling. Zij kunnen die zorg thuis ontvangen, maar ook op een woonplek bij een zorgaanbieder.

Door: Nationale Zorggids