Normal_gehandicapt__rolstoel__vervoer

Het Plan van aanpak voor de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking is klaar. Nu het plan er is, kan er concreet aan de slag worden gegaan met het toegankelijker maken van Nederland. Het plan biedt voldoende handvatten om aan de slag te gaan, zo meldt Ieder(in). 

Het plan geeft een praktische uitwerking van het Besluit toegankelijkheid dat in december 2016 door de Tweede Kamer is aangeboden. Het plan is door het ministerie van Volksgezondheid geschreven in samenwerking met de Alliantie voor Implementatie van het VN-verdrag, VNO en de Vereniging van Nederlands Gemeenten (VNG).

In het Plan staat beschreven hoe de Rijksoverheid, de departementen, gemeenten en bedrijfsleven concreet aan de slag gaan met de implementatie van het VN-verdrag. De uitvoering gaat stapsgewijs met duidelijke doelen en deadlines en altijd in samenspraak met mensen met een beperking.

Zoals het VN-verdrag aangeeft worden de mensen voor wie het verdrag bedoeld is vanaf het begin betrokken bij het maken van de plannen per bedrijfstak, beleidsterrein of lokale inclusie-agenda.

Van passend onderwijs tot arbeidsparticipatie, van wonen tot toegankelijke openbare ruimte, van bouwregelgeving tot inkomensbeleid, van toegang tot goederen en diensten tot lokale inclusie-agenda’s: op al deze – en meer - terreinen worden concrete plannen uitgewerkt en uitgevoerd.

Demissionair staatssecretaris Van Rijn heeft het plan vorige week naar de Tweede Kamer gestuurd. Het ministerie van Volksgezondheid treedt op als coördinerend ministerie. Over de voortgang van de uitvoering zal de minister van Volksgezondheid jaarlijks verantwoording afleggen aan de Eerste en Tweede Kamer.

Door: Redactie Nationale Zorggids