Logo_fnv_logo

Een delegatie van de Sociale Alliantie, onder leiding van FNV-vicevoorzitter Kitty Jong, is gisteren op bezoek geweest bij Staatssecretaris van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Jong gaf de staatssecretaris onder andere mee dat haar plannen voor loondispensatie draagvlak missen bij betrokken partijen zoals bonden, maatschappelijke organisaties en werkgeversorganisatie Cedris. Dat bleek vorige week al toen Van Arks plannen aan de orde waren in de Tweede Kamer. Nu ook de Sociale Alliantie zich daarbij aansluit, verbreedt het verzet zich. Dit meldt FNV.

“Uitgangspunt voor ons is dat werknemers met een arbeidsbeperking werknemers zijn en werknemers blijven, en dat ze niet in de situatie gebracht mogen worden van mensen met een uitkering die iets bijverdienen”, aldus Jong. “Daarom pleit de Sociale Alliantie voor het behoud en verbetering van de loonkostensubsidieregeling.”

De Alliantie voor Sociale Rechtvaardigheid - ook kortweg Sociale Alliantie genoemd - is een initiatief van de vakbeweging, de kerken, de humanisten en uitkeringsgerechtigden. Het samenwerkingsverband begon in 2000 en is doorgegroeid naar een netwerkorganisatie waaraan ruim vijftig landelijke, regionale en plaatselijke organisaties en groepen deelnemen. Samen strijden zij voor een samenleving zonder armoede.

Door: Redactie Nationale Zorggids