Zwaarbevochten long covidregeling is er eindelijk: 'Beschamende voorwaarden'

De FNV is blij dat het kabinet eindelijk met een regeling is gekomen voor zorgmedewerkers die long covid hebben opgelopen tijdens hun werk. Ze kunnen onder strenge voorwaarden een vergoeding van 15.000 euro krijgen. Afgelopen vrijdag werd de regeling definitief. De ‘Regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten’ is op enkele punten aangepast nadat honderden FNV-leden en andere zorgmedewerkers reageerden op een FNV-oproep om de zogenaamde ‘internetconsultatie’ in te vullen. Dit meldt FNV.

Belangrijkste verruimingen zijn dat nu ook mensen die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn geraakt en mensen die zich eerst weer beter hadden gemeld en binnen 4 weken weer uitvielen, aanspraak kunnen maken op de vergoeding.

Toch is de FNV heel erg teleurgesteld over de zwaarbevochten regeling. Vicevoorzitter Kitty Jong: “Er gaan heel veel mensen met ernstige gezondheidsschade onterecht buiten de boot vallen en dat is even triest als schandelijk. De Tweede Kamer moet echt regie pakken en kijken hoe ze het demissionaire kabinet nog kunnen bijsturen.”

Oproep aan de Tweede Kamer

Voornaamste kritiekpunten van de FNV waren van meet af aan dat te weinig mensen in aanmerking komen voor de regeling en dat het uitgekeerde bedrag te laag is. Nu blijkt de aanmeldprocedure zo streng dat mensen onterecht buiten de boot gaan vallen.

Zo moet de besmetting tussen 1 maart en 30 juni 2020 zijn opgelopen. De WIA-keuring moet zijn afgrond voor 1 juli van dit jaar terwijl er nog altijd lange wachtlijsten zijn bij de keuringsartsen van het UWV. Met dat probleem lijkt VWS geen rekening te hebben gehouden. Ook moet zulke uitgebreide medische informatie aangeleverd worden dat de privacy van patiënten in het geding lijkt, dat lijkt vooralsnog niet gecheckt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Met slechts één maand is ook de aanmeldperiode veel te kort. Jong: “Veel long covidpatiënten zijn zo ziek dat ze nauwelijks energie hebben om deze ingewikkelde procedure te doorlopen.”

Dossier long covid

De aanmeldingsprocedure voor de long covid-vergoeding loopt van 25 september tot 23 oktober 12.00 uur via de site van uitvoeringsinstantie DUS-I. Vanaf 12 september is op de website van de FNV in het dossier long covidinformatie te vinden over de regeling en hoe deze is aan te vragen. Zodra aanvullende ondersteuning voor leden beschikbaar is zal die informatie ook daar te vinden zijn.

Door: Nationale Zorggids