Normal_oudere_rolstoel

Omdat er op diverse gebieden tekortkomingen zijn, heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een verscherpt toezicht ingesteld bij Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland. Het toezicht geldt enkel voor locatie Cleijenborch in Colijnsplaat, waar ouderen met lichamelijke beperkingen en dementie zorg krijgen. Dit meldt IGJ. 

Bij Cleijenborch zijn er tekortkomingen op het gebied van persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlening, sturen op kwaliteit en veiligheid en vrijheidsbeperking. Al in juli 2018 zag de inspectie dat het beter moest en daar ging de instelling toen mee aan de slag. In augustus 2019 werd tijdens ene vervolgbezoek duidelijk dat de kwaliteit van zorg achteruit is gegaan.

De zorg die bewoners krijgen is niet altijd goed afgestemd op de steeds complexere zorg die ze nodig hebben. De inspectie verwacht meer kennis van zorgverleners en ziet scholing over de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen en scholing over onbegrepen gedrag als de oplossing.

Multidisciplinaire samenwerking

Ook moet de multidisciplinaire samenwerking binnen Cleijenborch beter. Hiervoor is het nodig dat de zorgverleners en behandelaars de zorg goed met elkaar afstemmen, ook als het gaat om besluitvorming rondom vrijheidsbeperking. Daarnaast moeten de zorgverleners van de inspectie beter methodisch werken. Dat betekent dat zij hun werk op een navolgbare manier vastleggen. Zij moeten ook leren goede professionele afwegingen te maken, bijvoorbeeld door de zorg voor een cliënt aan te passen als zijn of haar wensen veranderen.

Tijdens het verscherpte toezicht let de inspectie extra op de zorgaanbieder, zodat de tekortkomingen verdwijnen. De bestuurder en raad van toezicht zijn zich van de situatie bewust, maar de inspectie wil expliciet een vinger aan de pols houden. Cleijenborch moet binnen zes maanden voldoen aan de normen en de tekortkomingen wegnemen. 

Door: Nationale Zorggids