Normal_rolstoel_beperking_handicap

Op 1 juli 2021 krijgen werknemers met een arbeidsbeperking voor het eerst een cao. Daarover hebben de vakbonden een akkoord bereikt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Cedris. Hoewel het goed nieuws is dat er een cao is, geldt die maar voor een klein deel van de mensen met een beperking, zegt Marjet van Houten van Movisie. Dit meldt ANP Expert Support. 

“De arbeidsdeelname is nog veel te gering om van een inclusieve arbeidsmarkt te kunnen spreken. En pas als je werk hebt, geldt deze cao (soms)”, aldus Van Houten, senior adviseur Participatie bij Movisie.

Ieder(in) zette het op een rij: “Met de sluiting van de nieuwe toestroom naar Sociale Werkvoorziening, is in 2015 afgesproken om in 2048 minimaal 30.000 werkplekken voor beschut werk te realiseren. Volgens het dashboard beschut werk waren er in september 2020 in totaal 7.865 mensen met een indicatie voor beschut werk. Van dit aantal hadden er slechts 4.848 een baan. Het beoogde aantal beschut-werkplekken voor 2020 was 7.400. De realisatie van beschut-werkplekken loopt dus achter en ligt niet op schema voor de beoogde 30.000 plekken in 2048.”

Door: Nationale Zorggids