Normal_blind_blindestok

Amsterdam gaat de toegankelijkheid van de stad in kaart brengen met gebruik van data. De gemeente start een online proef waarbij bezoekers virtueel door een stad kunnen lopen en aan kunnen geven waar de toegang goed is of beter kan. Deze gegevens worden verzameld en verwerkt met gebruik van technologie, om daarmee de stad (nog) toegankelijker te maken. Dit meldt de gemeente Amsterdam. 

Wie obstakels op stoepen tegenkomt, of een verlaagde stoep of blindengeleidelijn mist, wordt gevraagd dat aan te geven binnen de proef. Daarmee meet de gemeente de toegankelijkheid en kan de stad nog beter toegankelijk gemaakt worden.

Obstakels melden

Op de website Project Walk kunnen deelnemers doorgeven waar ze obstakels tegenkomen. Hier wordt in kaart gebracht hoe toegankelijk bijvoorbeeld een winkelstraat of een horecagelegenheid is voor alle gebruikers.

Technologie

De gemeente gebruikt de deskundigheid en ervaringen van gebruikers om de stad toegankelijker te maken voor iedereen. Amsterdam is de eerste Europese stad die de inclusieve toegankelijkheid van de stad gaat meten met kunstmatige intelligentie. Mexico City en Seattle deden het al voor Amsterdam.

De proef loopt tot de zomer van 2022. Daarna komt de beschikbare informatie over de toegankelijkheid op kaarten, waar bewoners en bezoekers gebruik van kunnen maken. Ook beleidsmakers kunnen deze kaarten gebruiken om de toegankelijkheid van buurten en wijken te vergroten.

Door: Nationale Zorggids