Tweede Kamer

UTRECHT - Vanaf volgend jaar verliezen 42.000 mensen hun persoonsgebonden budget (pgb). Dat blijkt uit de eerste resultaten van de actie ‘10-uursgrens pbg? NEE!’ van belangenvereniging Per Saldo.

In juni 2011 schafte kabinet Rutte 1 het persoonsgebonden budget af voor mensen zonder verblijfsindicatie; 90 procent van alle pgb-houders zouden hun pgb verliezen.

Na stevige protesten van Per Saldo en haar leden werd vervolgens een lapmiddel ingevoerd: mensen die meer dan 10 uur per week zorg nodig hadden en geen passende zorg konden vinden bij zorginstellingen (de zogenoemde zorg in natura) konden alsnog een budget krijgen.

Na de val van dat kabinet werd in vorig voorjaar het pgb geherintroduceerd per 1 januari van dit jaar, behalve voor de groep die alleen begeleiding nodig heeft en geen andere zorg, voor minder dan 10 uur per week.

Begin deze maand riep de belangenbehartiger met de actie ‘10-uursgrens pgb? NEE!’ budgethouders op hiertegen in het geweer te komen. Uit een peiling komt naar voren dat 84 procent van de mensen aangeeft geen passende zorg te kunnen vinden bij instellingen (zogenoemde zorg in natura). Ook blijkt de zorg zonder pgb een stuk duurder te worden.

Omdat volgens Per Saldo die duurdere zorg bovendien vaak niet effectief is roepen zij en haar leden het kabinet op om deze maatregel niet door te voeren.

© Nationale Zorggids / Martijn Keitz