Normal_online_zorgverzekering_afsluiten

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft samen met Slachtofferhulp Nederland en CoMensha de website www.wegwijzermensenhandel.nl online gezet. De website is een wegwijzer voor slachtoffers van mensenhandel. Bij het helpen van slachtoffers van mensenhandel zijn veel verschillende partijen betrokken. Deze online wegwijzer biedt een centraal punt waar professionals, slachtoffers en burgers terecht kunnen. Dat meldt Rijksoverheid.

Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie noemt vandaag in zijn brief aan de Tweede Kamer “het belang van een goed, overzichtelijk en toegankelijk ondersteuningsaanbod evident’’. Daarbij wijst hij onder meer op de nieuwe cijfers van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel (NRM). Wederom is in 2014 een stijging geconstateerd van het aantal geregistreerde slachtoffers van mensenhandel, met zoals elk jaar grote verschillen in de achtergrond van slachtoffers en de wijze waarop zij worden uitgebuit.

Door de grote verschillen is er niet één soort aanpak van mensenhandel. Het gaat om seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting, gedwongen bedelarij en het dwingen tot criminele activiteiten. Van deze ernstige misdrijven zijn zowel meerderjarigen als minderjarige het slachtoffer en zij komen zowel uit Nederland als het buitenland. De hulpvraag van slachtoffers strekt zich uit van opvang, medische of psychologische zorg, juridische en praktische hulp tot aan opsporing van de dader. Dat maakt de hulp aan slachtoffers en aanpak van daders ook zo complex.

De online wegwijzer is onderdeel van het Nationaal Verwijsmechanisme Mensenhandel, waaraan het ministerie van Veiligheid en Justitie samenwerkt met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel is het beter verwijzen van de slachtoffers en hulpverleners naar op dat moment relevante organisaties, zoals opvang- en zorginstellingen en het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Vaak kan door snelle en goede signalering van professionals ook beter werk worden gemaakt van de aanpak van de daders van mensenhandel.

© Nationale Zorggids