Normal_verpleegkundige_corona_mondkapje

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft in 2022 extra aandacht voor het probleem dat er te weinig zorg- en (jeugd)hulpverleners zijn. Ook richt de IGJ zich op de risico’s van geneesmiddelentekorten en de gevolgen van de nieuwe Europese wetgeving over medische hulpmiddelen. Dit alles naast de grote invloed van de coronapandemie op zorg en jeugdhulp. Dit en meer meldt de inspectie in haar werkplan voor 2022. 

De coronapandemie heeft grote invloed op zorg en jeugdhulp. IGJ geeft zorgaanbieders en zorgverleners ruimte en vertrouwen om die crisis het hoofd te bieden. Daarnaast kijkt de inspectie ook naar hoe de zorg en de jeugdhulp zich voorbereiden op mogelijke toekomstige pandemieën (‘pandemische paraatheid’).

Persoonsgerichte zorg en samenwerken in netwerken

Persoonsgerichte zorg is afgestemd op iemands persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren. Hiervoor is het nodig in gesprek te zijn met patiënten/cliënten/jeugdigen en hun naasten. Persoonsgerichte zorg, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven, wordt steeds belangrijker. Daarom staat er veel over dit onderwerp in het IGJ-werkplan.

Mensen hebben vaak te maken met verschillende zorg- of (jeugd)hulpverleners. Om goede zorg te kunnen bieden, is het nodig dat zorg- en hulpverleners goed met elkaar samenwerken. Ook dit is een belangrijk onderwerp in het werkplan.

Door: Nationale Zorggids