Normal_slachtoffer_mishandeling_vrouw_denken_ziek

De jeugdzorg in Nederland let onvoldoende op signalen dat meisjes slachtoffer zijn van loverboys. Signalen worden onvoldoende herkend en als dat wel gebeurt nauwelijks gemeld. Bovendien is er bij jeugdzorginstellingen weinig animo om dit via trainingen te verbeteren. Dit meldt AD.

Dinsdag presenteerde Corinne Dettmeijer, Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen, haar nieuwe rapport. In een toelichting uitte zij kritiek op de houding van jeugdzorginstellingen. “Er wordt gesproken over meisjes met 'loverboyproblematiek', als een van de vele problemen die pubermeisjes kunnen hebben. Onzin, het gaat om slachtoffers van mensenhandel,” zegt Dettmeijer. Ze vindt het een onwenselijke situatie dat jeugdzorgmedewerkers hun eigen invulling geven aan het 'loverboyfenomeen'.

Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie beloofde met staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid te zullen spreken over de aanbevelingen van Dettmeijer voor de jeugdzorg. “Training en gevoel van urgentie is belangrijk. We moeten zorgen voor alertheid: gewoon uit je doppen kijken, dat geldt ook voor de jeugdzorg en dat moet verbeteren. Hoe we dat gaan doen ga ik  nog bekijken met Van Rijn,” aldus Opstelten.

© Nationale Zorggids