Normal_kov_kinderopvang

Tijdens de tweede lockdown ziet de kinderopvangsector een groter gebruik van de noodopvang dan vorig voorjaar. Destijds gingen volgens de schattingen van de sector 10 tot 20 procent van de ongeveer 800.000 kinderen naar de opvang. Dat percentage ligt nu een stok hoger. Ook kinderen waarbij één van de ouders werkzaam is in een cruciaal beroep, kunnen terecht bij de noodopvang. Dit meldt Rijksoverheid. 

“Het uitgangspunt blijft wel om kinderen zo veel mogelijk thuis op te vangen, als dat kan. Zo voorkomen we dat de noodopvang overbelast wordt. Aan de andere kant heb ik ook alle respect voor de ouders die thuiswerken en dit combineren met de zorg voor kinderen. Ik zou werkgevers dan ook willen oproepen om zoveel mogelijk rekening te houden met de lastige omstandigheden waarin ouders van jonge kinderen verkeren. Het is belangrijk dat we begrip blijven hebben voor elkaars moeilijke situatie”, zegt staatssecretaris Bas van ’t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Besluit maatregelenpakket

De periode van noodopvang duurt vooralsnog tot en met 17 januari. Het kabinet neemt op dinsdag 12 januari een besluit over het huidige maatregelenpakket. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om scholen en kinderopvang weer te openen. Ouders is gevraagd om de rekening van de kinderopvang door te betalen tijdens de periode van de sluiting. Zij houden op deze manier recht op de kinderopvangtoeslag en behouden hun plek op de kinderopvang wanneer deze weer opengaat. Net als tijdens de eerste lockdown krijgen ouders voor deze periode een tegemoetkoming die de eigen bijdrage voor de kosten voor de kinderopvang die zij zelf betalen (tot de maximum uurprijs) benadert.

Door: Nationale Zorggids