Kinderen in gewelddadige gezinssituaties zelf ook gewelddadig naar ouders

Wetenschappelijk directeur Majone Steketee van het Verwey-Jonker Instituut pleit voor meer aandacht voor kinderen in gezinnen waar partnergeweld en kindermishandeling plaatsvindt. Kinderen die in gewelddadige gezinssituaties opgroeien zijn zelf zowel fysiek als psychisch gewelddadig naar hun ouders en veel jongeren krijgen als puber te maken met dating geweld. “Willen we deze cirkel van geweld doorbreken dan moeten we deze kinderen leren dat problemen in relaties opgelost kunnen worden door te communiceren en naar elkaar te luisteren”, aldus Steketee. Dit meldt het Verwey-Jonker Instituut. 

In een onderzoek zijn ruim achthonderd huishoudens een jaar lang gevolgd. Deze zijn benaderd via dertien Veilig Thuis organisaties: Friesland, Drenthe, Noord Oost Gelderland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Noord-Holland Noord, Hollands-Midden, Zuid-Holland Zuid, Zuidoost-Brabant, West-Brabant, Noord- en Midden Limburg, Zuid-Limburg en Zeeland.

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de aanpak van huiselijk geweld in de loop der jaren steeds iets beter gaat; er zijn positieve ontwikkelingen gesignaleerd bij volwassenen en kinderen. Maar tegelijkertijd duurt in te veel relaties en gezinnen huiselijk geweld voort. Net zoals in de vorige studies nemen zowel het aantal incidenten partnergeweld als kindermishandeling sterk af gedurende het jaar na melding bij Veilig Thuis. In 21 procent van de partnerrelaties en gezinnen is het geweld daadwerkelijk na een jaar gestopt. Tegelijkertijd blijkt uit de resultaten dat zowel partnergeweld als kindermishandeling in veel gezinnen voortduurt. 

Gerichte aanpak

Het is niet alleen belangrijk dat geweld tijdig herkend en gesignaleerd wordt, maar ook dat er inzicht komt in het soort geweld dat wordt gebruikt én de context waarin het voorkomt. De resultaten maken zichtbaar dat er diverse geweldspatronen en daarmee verband houdende problemen zijn die om een gerichte aanpak vragen. Nieuw in deze studie is de aandacht voor ‘controle en dwang’ als het gaat om partnergeweld. Duidelijk is dat het geweld in deze relaties ernstig, veelvuldig en eenzijdig van aard is, en dat in de tijd nauwelijks afneemt. Deze groep van ‘controle en dwang’ komt voor bij één op drie stellen en bijna één op de vier gezinnen. Deze vorm van partnergeweld vraagt om een andere aanpak die aansluit bij de dynamiek van dit soort geweld. Meer kennis en expertise over de functie en aard van het partnergeweld en kindermishandeling is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle aanpak, aldus het Verwey-Jonker Instituut.

Met name het landelijk beleid kan een stimulerende en agenderende rol vervullen in de aanpak van huiselijk geweld. Ten eerste door het ontwikkelen van een gezamenlijke langetermijnvisie op de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld. Ten tweede door zorg te dragen voor voldoende aanbod voor degenen die dat het hardst nodig hebben en tenslotte door tijd en financiële ruimte te creëren voor reflectie en kwaliteitstoetsing, om daarmee de aanpak te verbeteren en door onderzoek te financieren dat aan dit proces kan bijdragen.

Door: Nationale Zorggids