In 2023 is de capaciteit van gesloten jeugdhulp iets gedaald

In 2023 is de capaciteit van de gesloten jeugdhulp (JeugdzorgPlus) iets gedaald. Begin 2023 waren er nog 609 plekken in de JeugdzorgPlus, tegenover 581 plaatsen eind 2023. Aan het begin van het jaar zaten 503 jongeren in de gesloten jeugdhulp. Op 31 december vorig jaar waren dat er nog 495. Eind 2023 stond de bezettingsgraad op gemiddeld 85 procent. Dit meldt de Jeugdautoriteit.

De gesloten jeugdhulp wordt sinds enkele jaren afgebouwd. Per 2030 moeten er nul jongeren in de JeugdzorgPlus zitten. Tenminste, dat is het doel. De Jeugdautoriteit brengt ieder kwartaal in kaart wat de capaciteit en bezetting is van alle instellingen die deze vorm van zorg bieden, zodat het de financiële risico’s in de gaten kan houden. Afbouw ervan gaat namelijk gepaard met risico’s.

Kostendekkende tarieven

Tarieven zijn in principe pas kostendekkend bij een bezettingspercentage van 90. Afgelopen jaar was dit gemiddeld 85 procent. Wel zijn er volgens de Jeugdautoriteit verschillen tussen aanbieders van gesloten jeugdhulp. Van de zestien accommodaties met JeugdzorgPlus kwamen slechts vijf boven de 90 procent uit. Zeven accommodaties hadden een bezettingsgraad tussen de 70 en 90 procent en vier kwamen niet eens boven de 70 procent. Volgens de Jeugdautoriteit een reden tot zorg.

Continuïteit jeugdhulp in gevaar

“De snelle afbouw van de gesloten jeugdhulp in de periode 2019-2022 heeft er mede toe geleid dat alle aanbieders van JeugdzorgPlus inmiddels bij de Jeugdautoriteit in casuïstiek zitten. De continuïteit van alle geleverde jeugdhulp door deze instellingen is hierdoor in gevaar”, schrijft de Jeugdautoriteit, die vorig jaar ook al waarschuwde voor de afbouw van JeugdzorgPlus zonder ontwikkeling van gelijkwaardige alternatieven.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky