Normal_prematuur_te_vroeg_geboren_couveuse_neonatal

Na vaccinatie van een veel te vroeg geboren kindje kan soms een tijdelijke ademstilstand (apneu) optreden. Dit was al langer bekend en staat vermeld in de bijsluiter van vaccins. Uit meldingen bij het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb blijkt nu dat dit ook kan voorkomen bij matig te vroeg geboren baby's. Dit meldt Lareb.

In de bijsluiter van verschillende vaccins staat vermeld dat een tijdelijke ademstilstand zich voor kan doen bij baby's die te vroeg geboren zijn na een zwangerschapsduur van minder dan 28 weken. Het Lareb ontving meldingen van ademstilstand bij prematuur geboren kindjes na een langere zwangerschapsduur. Bij tien van deze meldingen kon het Lareb vaststellen dat het ging om apneu na vaccinatie bij te vroeg geboren kinderen na een zwangerschapsduur van 28 tot 35 weken.

In Nederland ontvangen alle baby's in hun eerste levensjaar de zogeheten DKTP-Hib-HepB prik tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio, griep en Hepatitus B en een pneumokokken-vaccinatie. Te vroeg geboren baby's krijgen de inentingen op basis van hun chronologische leeftijd. Met zwangerschapsduur wordt geen rekening gehouden. Bij alle meldingen die het Lareb ontving ging het om de eerste vaccinatie uit het immunisatieprogramma voor kinderen. Het Lareb stelt voor om in bijsluiters te waarschuwen voor tijdelijke ademstilstand bij te vroeg geboren kinderen ongeacht zwangerschapsduur.

© Nationale Zorggids