Normal_staatssecretaris_dijkhoff

Tv-programma Zembla berichtte in de uitzending van gisteren over de misstanden bij adopties uit Sri Lanka. Demissionair staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie vindt het spijtig dat bepaalde personen kennelijk een ander belang voor ogen hadden dan het belang van het kind, dat onder meer is gediend met kennis over identiteit en afstamming. Het is voor te stellen dat geadopteerden door de bevindingen in Sri Lanka zijn geraakt en duidelijkheid willen krijgen over hun achtergrond en adoptieprocedure. Dit meldt Tweede Kamer.

Zorgvuldige procedures zijn uitermate belangrijk. In de loop der jaren zijn de adoptieprocedures daarom steeds verder aangescherpt. Ook in de brief van 31 januari 2017 zijn hiertoe maatregelen aangekondigd. Daar staat echter ook in dat daarmee niet uitgesloten kan worden dat zich onregelmatigheden voordoen. Over de toekomst van interlandelijke adoptie zal na de kabinetswisseling met de Tweede Kamer worden gesproken.

In de periode waarin de betreffende adopties uit Sri Lanka hebben plaatsgevonden (1980-1990), was de wet- en regelgeving minder adequaat dan tegenwoordig het geval is. Ook de verantwoordelijkheden en verplichtingen waren anders geregeld, waardoor de adoptieprocedures anders verliepen.

Inmiddels zijn zowel Nederland als Sri Lanka toegetreden tot het Haags Adoptieverdrag, dat meer waarborgen geeft. Dit houdt onder meer in dat alle adoptievoorstellen specifiek goedgekeurd moeten worden door beide Centrale Autoriteiten, waarbij zorgvuldig naar de documenten die bij de adoptie beschikbaar komen wordt gekeken. Desalniettemin zijn onregelmatigheden helaas nooit volledig uit te sluiten.

De staatssecretaris laat momenteel inventariseren hoe destijds de rollen en verantwoordelijkheden verdeeld waren, hoe het toezicht destijds was geregeld en welke organisaties en personen hierbij in zijn algemeenheid betrokken zijn geweest. Ook zal hij in gesprek gaan met een aantal betrokken organisaties en zal hij de Sri Lankaanse autoriteiten benaderen. Op basis daarvan zal bezien worden of er een rol voor de Nederlandse overheid is weggelegd.