Normal_spermadonor

Uit het dna-verwantschapsonderzoek van het Canisius- Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen blijkt dat de 49 donorkinderen in de zaak omtrent overleden fertiliteitsarts Jan Karbaat direct van hem afstammen. Het dna van de donorkinderen is vergeleken met het dna van Karbaat. Dit geeft hen eindelijk duidelijkheid over hun afstamming. Dit meldt Defence for Children die samen met Stichting Donorkind en advocaat Tim Bueters, achter de donorkinderen stond. 

Ernstige vermoedens zijn nu bevestigd

De uitslag van de test van vandaag bevestigt de ernstige vermoedens dat de heer Karbaat in de kliniek zijn eigen sperma gebruikte. In 2017 is hij voor de rechter gedaagd door een groep donorkinderen en hun ouders, om kennis van hun afkomst via de rechter af te dwingen.

De rechter geeft in februari van dit jaar aan dat de vele misstanden in de kliniek, de sterke aanwijzingen van donorschap van de heer Karbaat zelf en de dna-matches die er al zijn ontstaan met de familie Karbaat overtuigend genoeg zijn om de kinderen zo spoedig mogelijk duidelijkheid te geven over hun afstamming. Het belang van de kinderen om te weten van wie zij afstammen weegt volgens de rechter zwaar; met dit onderzoek is het afstammingsrecht ingewilligd.

Belang kind boven recht op privacy

Iara de Witte, adviseur bij Defence for Children: “Met het inwilligen van de dna-verwantschapsonderzoek heeft de rechter het belang van het kind boven het recht op privacy van de heer Karbaat en zijn familie gesteld. Dit is een groot goed, na jarenlange onzekerheid sluiten de eisers eindelijk een periode af en kunnen zij aan de verwerking beginnen van het feit één van de vele afstammelingen van Karbaat te zijn. De erkenning van het recht om je afstamming te kennen, zou breder moeten gelden dan alleen voor kinderen die zijn ontstaan met behulp van de heer Karbaat. In andere zaken waar donorkinderen geen toegang hebben tot afstammingsinformatie zetten we stappen om kinderrechten te waarborgen.”

Door: Nationale Zorggids