Normal_rss_entry-195040

Een 21-jarige vrouw wil via een gang naar de rechter de identiteit achterhalen van haar donorvader. Dat heeft haar advocaat bevestigd na berichtgeving in de Volkskrant en het AD. Zij eist dat het Rijnstate-ziekenhuis in Arnhem bekendmaakt wie er schuil gaat achter donor 'K34', maar daaraan wil het Rijnstate niet meewerken.

De vrouw is er altijd vanuit gegaan dat zij contact kon opnemen met haar vader, omdat hij zich bij het ziekenhuis had laten registreren als zogeheten B-donor. Bij deze status kan een kind later meer informatie over hem verkrijgen. Maar toen de vrouw in 2017 contact opnam met het ziekenhuis over hem, bleek dat hij alsnog voor anonimiteit had gekozen.

Die status kon hij wijzigen door de de inwerkingtreding van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (WDKB) in 2004. Maar de wensouders en nazaten werden hiervan niet op de hoogte gebracht. De advocaat eist namens haar nakoming van de oorspronkelijke overeenkomst en een schadevergoeding van het ziekenhuis voor gebrekkige voorlichting en nazorg.

Door: ANP