Polikliniek Verloskunde vanaf 1 juni niet meer in VUmc

De polikliniek Verloskunde van het VUmc verhuist per 1 juni naar het AMC. Sinds september vorig jaar is de gehele klinische geboortezorg daar al samengekomen. Vrouwen kunnen sindsdien niet meer bevallen in het VUmc. De Neonatale Intensive Care Unit (NICU), kraam- en verlosafdeling zijn sinds een tijdje ook enkel in het AMC te vinden. Dit meldt het Amsterdam UMC. 

Ook gaan de dagbehandeling Kindergeneeskunde en de polikliniek van dezelfde afdeling in juni over naar het AMC. Uiteindelijk komt daarmee alle kinderzorg in het Emma Kinderziekenhuis op locatie AMC.

Kinderen en jongeren met genderdysforie en poliklinische Kinderchirurgie, Kinder-KNO, Kinderrevalidatie en Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie blijven beschikbaar op locatie VUmc.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky