Normal_oudere_dementie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Thuiszorg De Buurtzuster, locatie woonzorgcentrum Zuidlaarder Hout in Zuidlaren onder verscherpt toezicht gesteld. Er zijn verbeteringen nodig om goede zorg te kunnen verlenen, stelt de inspectie. 

De zorgaanbieder, die voornamelijk zorg verleend aan mensen met dementie, is tussen het instellen van het verscherpt toezicht en de publicatie van het rapport failliet gegaan. Er wordt nog wel zorg verleend aan de clienten. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en continuïteit van de zorg ligt nu bij de curator.

Een faillissement maakt niet dat de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg zijn weggenomen. Bij een eventuele doorstart zijn nog altijd verbeteringen nodig. De inspectie heft het verscherpt toezicht daarom niet op, voordat er duidelijkheid is over de toekomst van Zuidlaarder Hout.

In de tussentijd houdt de inspectie contact met de curator en volgt de inspectie de ontwikkelingen rondom de afwikkeling van het faillissement. Mocht er sprake zijn van een doorstart, dan zal de IGJ oordelen of wordt voldaan aan de voorwaarden om goede zorg te kunnen aanbieden. 

Door: Redactie Nationale Zorggids