Normal_ouderen__ouderenzorg__mantelzorg__ggz

 De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft thuiszorgorganisatie Tamaja Okolo Zorg (TOZ)  in Rijswijk een aanwijzing gegeven. De zorg voldoet niet aan de normen voor goede zorg. TOZ moet op korte termijn voldoen aan de normen voor veilige en goede zorg. Dit meldt IGJ. 

Op 19 oktober 2021 kreeg TOZ een bezoek van de inspectie. Dit na een eerder bezoek en een hertoets in 2019. De inspectie stelt vast dat TOZ nog steeds niet voldoet aan de normen voor goede zorg. Zo kan de thuiszorgorganisatie niet laten zien dat de zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn voor het uitvoeren van voorbehouden en/of risicovolle handelingen. Het toedienen van medicijnen wordt soms niet goed geregistreerd en de (her)indicatie en het zorgplan sluiten onvoldoende aan bij de zorgbehoefte van de cliënten.

Ook draagt TOZ onvoldoende zorg voor het systematisch verbeteren van de zorg na incidenten. TOZ stelt voor zorgverleners onvoldoende gecertificeerde persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. Ook monitort de instelling de naleving van protocollen en richtlijnen door zorgverleners niet.

Ernstige situatie

Door de ernst van de situatie heeft de IGJ een aanwijzing gegeven. Dat is een bestuursrechtelijke maatregel waarmee de inspectie een zorgaanbieder verplicht om de zorg te verbeteren. Op 28 januari beoordeelt IGJ al of TOZ voldoet aan het eerste deel van de aanwijzing (de bevoegdheid van werknemers en medicatiebeleid). Op 28 maart volgt de beoordeling over alle onderdelen van de aanwijzing. Als Tamaja Okolo Zorg dan niet voldoet, volgt mogelijk een boete.

Door: Nationale Zorggids