Normal_normal_logo_zorgverzekeringen_verzameling

De patiëntenorganisatie NPCF raadt mensen af om een budgetpolis te nemen. Er kleven teveel risico's aan een budgetpolis op het gebied van vergoedingen en kwaliteit. Dit schrijft de NPCF op haar website.

Deze conclusie wordt getrokken naar aanleiding van het rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit over het uitvoeren van de Zorgverzekeringswet in 2014. Hieruit blijkt dat mensen te maken kunnen krijgen met lange reistijden en lange wachttijden voor ziekenhuizen. Dit komt doordat de weinige ziekenhuizen die gecontracteerd zijn soms ook nog onder verscherpt toezicht staan. Verzekerden moeten de zorg te van deze ziekenhuizen wel accepteren, omdat zij elders slechts een percentage van de zorg vergoed krijgen.
 
Hierover heeft Patiëntenfederatie NPCF vandaag een brief gestuurd naar Zorgverzekeraars Nederland.
 
© Nationale Zorggids