Normal_euro_geld

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport stelt  4,5 miljoen euro beschikbaar voor een gezamenlijk project met de 7 Santeon-ziekenhuizen en ZonMw. Het doel is te onderzoeken hoe uitkomsten van de zorg het beste kunnen worden ingezet zodat patiënten beter kunnen meebeslissen over zowel de juiste behandelaar als de juiste behandeling. De resultaten worden  publiek beschikbaar gesteld. Dat meldt Rijksoverheid. 

Het gaat binnen dit project om zowel klinische uitkomsten (welke behandeling is het meest effectief voor de ziekte of aandoening) als uitkomsten van de behandeling zoals die door de patiënt wordt ervaren  (wat is de kwaliteit van leven erna: emotioneel, op het werk, in de relatie, qua pijn) Voor een deel van de ziektes/aandoeningen is deze uitkomstinformatie al beschikbaar. Binnen het project wordt onderzocht hoe de patiënt hier goed over geïnformeerd kan worden zodat het mogelijk is samen te beslissen over de behandeling. Er wordt gekeken of dit leidt tot andere behandelkeuzes en wat de invloed is op de tevredenheid van de  patiënt.

Uitgangspunt is dat de beste behandeling afhankelijk is van de voorkeuren van de patiënt. Minister Bruins: “Voor de ene patiënt is het belangrijk om na een behandeling weer een stukje te kunnen lopen met zijn kleinkind. Een ander wil liever nog intensief kunnen sporten. Het gaat erom dat bij de keuze voor behandelaar en behandeling de uitkomst, die voor de patiënt het beste is, centraal staat en dat de patiënt goed mee kan beslissen over de behandeling”.

Dit project is onderdeel van het programma dat Minister Bruins eerder aankondigde over meer uitkomstinformatie voor samen beslissen. Daarbij wordt ook gekeken naar andere vormen van organiseren en betalen van de zorg en ICT en informatievoorziening. Een breed programmaplan hiervoor volgt later dit voorjaar.

De zeven Santeon ziekenhuizen zijn: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, Martini Ziekenhuis in Groningen, Medisch Spectrum Twente in Enschede, OLVG in Amsterdam en het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein.

Door: Redactie Nationale Zorggids