Normal_attractive-young-nurse-holding-clipboard-with-coll-2022-01-18-23-49-55-utc-min__1_

Goed nieuws in deze week waarin op vrijdag 12 mei ‘De Dag van de Verpleging’ valt: associate professor Verplegingswetenschap in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) Janneke de Man–van Ginkel ontvangt twee ZonMW-subsidies. In beide onderzoeken staat leiderschap en autonomie van verpleegkundigen centraal. Dit meldt LUMC. 

Bij het onderzoek ‘Nurses in the lead - Verpleegkundig leiderschap en autonomie in bewegingsgerichte zorg in het ziekenhuis’ is dr. Janneke de Man–van Ginkel projectleider. Het andere onderzoek ‘Het onderwijsprogramma over de grondbeginselen van de palliatieve zorg voor student- en beginnende verpleegkundigen: effectieve en duurzame implementatie van een evidence-based palliatieve zorginterventie’ wordt geleid door dr. Kim Verhaegh, lector Verpleegkundig Leiderschap aan de Hogeschool Leiden. In beide onderzoeken is er een nauwe samenwerking tussen en het LUMC en de Hogeschool Leiden.
 
“Ik ben heel blij met deze subsidies voor verplegingswetenschappelijk onderzoek. Beide onderwerpen raken het hart van ons vak”, laat een enthousiaste De Man-van Ginkel weten. “Een verpleegkundige verwoordde laatst heel kernachtig wat bewegingsgerichte zorg voor haar en haar collega’s betekent: ‘Dagelijkse zorg wordt vaak ervaren als iets dat nu eenmaal nodig, maar niet zo boeiend is. Door bewegingsgerichte zorg wordt deze zorg veel meer een professionele uitdaging.’ Mooier kan ik het zelf niet onder woorden brengen”, aldus De Man-van Ginkel.

Versterken verpleegkundig leiderschap

Bewegingsgerichte zorg (FCC – Function Focused Care) leidde in een eerder onderzoek bij neurologische en geriatrische patiënten tot een afname van de opnameduur van gemiddeld 3,5 dag. De toepassing in de dagelijkse zorg wordt echter belemmerd door onvoldoende interprofessionele samenwerking en terughoudendheid bij verpleegkundigen om regie te nemen. Daarom richt dit onderzoek zich in een co-designbenadering op het versterken van verpleegkundig leiderschap en autonomie in de interprofessionele samenwerking bij het toepassen van FCC op de chirurgische en de interne afdeling. Dit wordt uitgewerkt in twee werkpakketten:
 
Het ontwikkelen van een implementatieplan voor het succesvol toepassen van FCC met specifieke strategieën voor het vergroten van verpleegkundig leiderschap en autonomie in de interprofessionele samenwerking.
Evalueren van de implementatie van FFC en het effect op de zelfstandigheid bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) en mobiliteit van patiënten. Ook wordt gekeken naar het effect  op verpleegkundig leiderschap in het toepassen van FCC.
Daarmee leidt dit project tot een sneller herstel van ADL en mobiliteit van patiënten. Met als resultaat een kortere opnameduur in het ziekenhuis en de ontwikkeling van verpleegkundig leiderschap en autonomie in de interprofessionele samenwerking in het toepassen van FCC in het ziekenhuis.

Gerichte trainingen

Palliatieve zorg is belangrijk om de kwaliteit van leven van patiënten en hun familie te optimaliseren. Verschillende barrières belemmeren echter de implementatie van evidence based palliatieve zorg (EBPZ). Zoals dat verpleegkundigen onbekend zijn met richtlijnen en deze weinig toepassen, verminderde eigen-effectiviteit en morele stress. Om het vermogen van verpleegkundigen om EBPZ te leveren te vergroten, wordt in dit onderzoek een educatieve interventie (het EFPC-programma) geïmplementeerd en geëvalueerd waarbij student- en beginnende verpleegkundigen getraind worden in praktijkgerichte, EBPZ-vaardigheden en in het effectief toepassen van professioneel leiderschap in de praktijk. Het doel is om de haalbaarheid van de EFPC-interventie en de potentiële impact op verpleegkundigen te onderzoeken. De resultaten zijn een borgingsplan voor het effectieve en duurzame gebruik van EFPC, artikelen en een gebruikershandleiding.
 
Door: Nationale Zorggids