Logo_trimbos_instituut

Het Trimbos-instituut heeft in samenwerking met regionale ondersteuners van de eerste lijn zorgpaden gemaakt voor mensen met psychische problemen. De zorgpaden zijn uitgezet met het oog op de komst van de basis ggz. Dat meldt het Trimbos.

De zorgpaden zijn bedoeld als handreikingen voor professionals die zich bezig houden met het optimaliseren van zorgprocessen. De zorgpaden zijn ontwikkeld op basis van bestaande richtlijnen en actuele kennis om psychische problemen van mensen te diagnosticeren en te behandelen.

Zorggroepen of samenwerkingsverbanden in de eerste lijn kunnen de beschrijvingen gebruiken voor de organisatie van het eigen zorgproces. De zorgpaden die gevolgd kunnen worden voor het signaleren van problemen op het gebied van bijvoorbeeld depressie, angst, slapen en alcohol staan beschreven in de 'Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz'.

Het Trimbos Instituut verzorgt tevens trainingen voor zorggroepen die de zorgpaden in de praktijk gebruiken.

© Nationale Zorggids