Logo_alliade_zorggroep_logo

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid is door de SP gevraagd meer informatie te verschaffen over de langzame voortgang van het onderzoek naar Zorggroep Alliade. Bestuurders van de zorggroep uit Heerenveen worden verweten zorggeld te hebben weggesluisd naar aparte bv’s waarvan zij eigenaar zijn. De SP wil weten waarom het inspectieonderzoek zo lang op zich laat wachten. De mogelijke fraude werd al in het voorjaar van 2016 ontdekt. Dit meldt Leeuwarder Courant.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (voorheen Inspectie voor de Gezondheidszorg) doen al maanden vervolgonderzoek naar eventuele foute geldstromen. De SP vindt dat er niet genoeg vaart achter zit. “Is er sprake van dat op een of andere wijze Alliade Zorggroep het onderzoek tegenwerkt?”, wil Lilian Marijnissen van de SP weten.

Alliade Zorggroep voorziet ongeveer 7.000 cliënten in Nederland van thuiszorg. De (ex)bestuurders van de zorgaanbieder worden verdacht van belangenverstrengeling en het wegsluizen van zorggeld via losse bv’s. De bestuurders zijn eigenaren van bv’s die door Alliade Zorggroep werden ingezet om de zorg te leveren. Via deze constructie kregen beide bestuurders jaarlijks tonnen aan extra omzet en werd er in topjaar 2014 730.000 euro verdiend aan Alliade en de opdrachten die werden doorgeschoven naar de bv’s.

Van fraude is geen sprake, stelt Alliade. De constructies en genoemde prijzen zouden kloppen maar van belangenverstrengeling zou geen sprake zijn. De reden achter de gekozen constructie zou zijn om de zorg ‘anders en veel effeciënter’ te organiseren. Het thuiszorgbedrijf heeft een onafhankelijk onderzoek gestart naar de directeuren.

Door: Redactie Nationale Zorggids