Normal_ehealth

Uit de schrapsessies met paramedici bleek dat logopedisten hinder ervaren van de manier waarop de software waarmee zij hun dossier bijhouden is ingericht. Daarom is als actiepunt afgesproken dat de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en softwareleveranciers samen aan de slag gingen met het minimaliseren van de administratieve lasten door de software van logopedisten. Een EPD-focusgroep met daarin logopedisten is vervolgens samen met drie softwareleveranciers in overleg gegaan. Inmiddels is na testen door de focusgroep gebleken dat alle drie de softwareleveranciers de benodigde aanpassingen hebben gepleegd in hun software. Dit meldt (Ont)Regel de Zorg. 

 

Na dit succes gaat de EPD-focusgroep van de NVLF nu als vervolgactie aan de slag met een volgend punt om administratieve lasten te verlagen: de implementatie van de richtlijn taalontwikkelingsstoornis (TOS) in het EPD.

Door: Nationale Zorggids