Normal_ouderen_ouderenzorg

Ondanks dat de 5-minutenregistratie in 2009 officieel is afgeschaft en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid onlangs definitief een einde wilde maken aan de registratie, is het nog steeds een veelgebruikt middel in de wijkverpleging. Dit najaar komt daar eindelijk verandering en gaat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) samen met zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, branchevereniging ActiZ en V&VN op pad om een nieuwe werkwijze, het zorgplan, voor te leggen aan werkgevers. Dat meldt de Volkskrant. 

Nu moeten wijkverpleegkundigen nog steeds iedere vijf minuten vastleggen wat ze hebben gedaan. Op deze manier declareren veel werkgevers nog steeds bij de zorgverzekeraar. In de nabije toekomst krijgt iedere hulpbehoevende een zorgplan en is de 5-minutenregistratie niet meer nodig. Het is de bedoeling om de registratie in 2019 volledig te verbannen.

Het nieuwe zorgplan, dat wordt opgesteld samen met de hulpbehoevende, stelt de wijkverpleegkundige in staat om meer tijd aan de patiënt te besteden en minder aan registraties. Bovendien is het plan toegespitst om de wensen en behoeften van de patiënt. “Het verschil met eerdere pogingen om de administratieve lasten te verlichten is dat we het dit keer gezamenlijk hebben opgepakt. Dat maakt dat het een grotere kans van slagen heeft”, aldus Josefien Kursten van de NZa.               

Door: Redactie Nationale Zorggids