Traumadeskundige: 'Zorgverlener moet mentale problemen kunnen aankaarten'

Zorgverleners die psychische problemen hebben, voelen zich niet snel geneigd om hiervoor naar hun leidinggevende te stappen. Volgens traumadeskundige David Blom is het niet zorgcultuur eigen om over traumatische ervaringen te praten. Dit houdt in dat zorgpersoneel dat direct met corona te maken heeft gehad mogelijk al maandenlang wakker ligt door alles wat zij hebben meegemaakt. Blom pleit voor verandering om extra uitval van zorgmedewerkers tegen te gaan. Dit meldt Trouw. 

Uit een internationale studie blijkt dat zorgverleners vaker mentale klachten hebben dan personeel in andere sectoren. Het zelfmoordpercentage onder deze beroepsgroep ligt 23 procent hoger dan elders. “Zorgmedewerkers rapporteren meer angst, slapeloosheid en depressie dan mensen in andere beroepsgroepen. De verwachting is dat de covid-19-pandemie dat aanwakkert”, aldus Blom.

Niet geschikt voor het werk

Een zorgverlener met mentale problemen zou niet geschikt zijn voor het werk, zegt Blom over het stigma op psychische problemen onder zorgmedewerkers. Bovendien blijkt dat personeel dat in teams werkt, minder snel iets over gezondheidsproblemen zegt dan personeel dat op een eigen eilandje zit. Blom pleit ervoor dat zorgverleners zich vrij moeten voelen om over hun gevoelens te praten en dat gezondheidsproblemen er ook mogen zijn. “Dat ontbreekt er aan. Dat zie ik in de praktijk en blijkt ook uit studies.”

Achterstand inhalen

Toch ziet de traumadeskundige sinds maart kleine veranderingen. Er is meer aandacht voor mentale ondersteuning voor zorgpersoneel. Maar toch is er een achterstand in te halen. Blom pleit er daarom voor om een sfeer te creëren waarin transparantie normaal is en psychologische ondersteuning toegankelijk is voor onder meer zorgpersoneel op de intensive cares, in de thuiszorg en in verpleeghuizen.

Door: Nationale Zorggids