Normal_arts_medisch_professional

De medische arbeidsmarkt heeft meer dan voldoende chirurgen en internisten, maar een toename in het aantal verzekeringsartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten blijft uit. Waar blijven zij? Dit meldt NRC. 

Artsen die net hun opleiding tot specialist hebben afgerond zijn tussen de 30 en 35 jaar oud, maar een deel van hen kan geen baan vinden. Zij willen in het ziekenhuis werken, maar daar zijn al voldoende chirurgen en internisten in huis. Er komen soms tot wel dertig sollicitatiebrieven binnen voor een functie van chirurg, maar Nederland krijgt maar met moeite de opleidingsplaatsen voor arts verstandelijk gehandicapten gevuld. Afgelopen jaar zijn er bijvoorbeeld maar zestien mensen aan deze specialisatie begonnen, terwijl er landelijk 27 nodig zijn.

Uit balans

Ziekenhuizen nemen maar al te graag specialisten in opleiding aan (AIOS), omdat ze daar geld voor krijgen van de overheid. Tegelijkertijd kunnen zij sinds 2012 minder afgestudeerde specialisten aannemen, omdat er in het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg afspraken zijn gemaakt over de maximale zorguitgaven.

Omscholen en breder aanbod

Een mogelijke oplossing voor betere spreiding van toekomstige artsen, is het breder aan bod laten komen van de verschillende specialismen. De ziekenhuiszorg staat nu centraal bij de studie geneeskunde, zegt Hanneke Veeren, hoofd van de landelijke opleiding artsen verstandelijk gehandicapten. “Wij komen er nu niet tussen.” Een derde van de afgestudeerde specialisten komt in het ziekenhuis terecht, de rest vindt werk in de langdurige zorg, als bedrijfsarts of als huisarts. Maar daar zijn nu juist de tekorten. Daarom mag ook het taboe op omscholen doorbroken worden.

Door: Nationale Zorggids