Ouders klagen over zorgverleners na overlijden pasgeboren zoontje

De zoon van twee ouders overleed twee dagen na de bevalling. Zij dienden een klacht in tegen vijf zorgverleners die bij de zwangerschap en bevalling betrokken waren. De klachten tegen de verloskundige, gynaecoloog en ANIOS (arts niet in opleiding tot specialist) zijn (gedeeltelijk) gegrond verklaard door het tuchtcollege voor de gezondheidszorg. De klachten tegen de gynaecoloog die bij de bevalling aanwezig was en de verpleegkundige zijn ongegrond. Dit meldt het tuchtcollege voor de gezondheidszorg.  

Omdat het eerste kind van de vrouw geboren was via een keizersnede, moest zij ook voor de bevalling van haar tweede kind worden opgenomen in het ziekenhuis.  Tijdens de bevalling scheurde de baarmoeder, waardoor een superspoedkeizersnede moest worden gedaan. Door de scheuring van de baarmoeder en doordat de placenta had losgelaten, heeft hun zoontje ernstig zuurstofgebrek gehad. Twee dagen na de bevalling kwam hij te overlijden.

Klachten tegen zorgverleners

De gynaecoloog zou de ouders niet genoeg hebben voorgelicht over de risico’s van de bevalling. En de tweede gynaecoloog zou onvoldoende toezicht hebben gehouden op het handelen van de ANIOS. Zij had eerder naar het ziekenhuis moeten komen, vinden de ouders. De belangrijkste verwijten aan de ANIOS zijn dat zij niet goed heeft gereageerd op alarmsignalen en dat zij het medisch dossier heeft aangepast om dit te verbergen. Tegen de verloskundige liepen er klachten over haar eigen handelen en de samenwerking met de ANIOS. Zo heeft de verloskundige de vrouw medicatie toegediend, zonder dat zij daarvoor toestemming had gegeven. Inmiddels is zij niet meer werkzaam als verloskundige.

Vaginale bevalling verantwoord

Ondanks dat de vrouw eerder was bevallen via een keizersnede, was het verantwoord om in de eerste instantie te kiezen voor een vaginale bevalling. Wel had de gynaecoloog de risico’s en voordelen van een keizersnede moeten bespreken, vindt het tuchtcollege. De klacht tegen de eerste gynaecoloog is op dat punt gegrond. De klachten tegen de tweede gynaecoloog over de supervisie van de ANIOS en over haar eigen handelen zijn ongegrond.

Wel had de ANIOs onvoldoende aandacht voor de verschillende alarmsignalen en heeft zij achteraf het medisch dossier aangevuld. Dat mag alleen als daarbij duidelijk wordt dat het op een later moment is gebeurd en dat heeft de ANIOS niet aan de informatie toegevoegd.

Over de verloskundige oordeelt het tuchtcollege dat zij eerder met de ANIOS of tweede gynaecoloog had moeten overleggen over de alarmsignalen. Daarom is de klacht tegen haar gedeeltelijk gegrond. De klacht over medicatie is ongegrond, omdat ze ervan uit mocht gaan dat de bevallende vrouw hiervoor toestemming had gegeven. Zij heeft een waarschuwing gekregen. Aan de eerste gynaecoloog en de ANIOS wordt geen maatregel opgelegd.

Door: Nationale Zorggids