Kans op keizersnede na inleiding drastisch verlaagd bij Dordts ziekenhuis

In het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht is de kans op een keizersnede bij een eerste bevalling met inleiding in twee jaar tijd met 50 procent teruggedrongen. Het ziekenhuis nam hiervoor een pakket aan maatregelen en met name langer wachten na het inleiden heeft geleid tot minder keizersneden. Dit meldt Het Kontakt. 

Ziekenhuizen wachten lang niet altijd 18 tot 24 uur na de start van de inleiding, terwijl dat wel veilig is. Volgens gynaecoloog in opleiding Suzan Hulst is één aangepaste werkwijze om meer geduld te hebben. Vrouwen die op het punt staan te bevallen, worden tijdig geïnformeerd over de duur van de inleiding en zorgverleners bevragen elkaar kritischer of er alles aan is gedaan om de vrouw vaginaal te laten bevallen.

Ook zijn de methodes om ontsluiting te maken aangepast, gaat de dosering van weeënopwekkers sneller omhoog en is er meer aandacht voor passende pijnstilling. “We hebben een heel pakket aan concrete maatregelen genomen die er in samenhang voor kunnen zorgen dat het niet tot een keizersnede komt. Het liefst zouden we elke sectio met als reden dat de ontsluiting tijdens de bevalling niet vordert, willen voorkomen.”

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky