Normal_ambulancetje

DOKKUM - Gisteren werd de afdeling verloskunde van Ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum definitief gesloten. Uit onderzoek van NRC Handelsblad blijkt nu dat hierdoor de zogeheten 45-minutennorm van verloskundigen zullen worden overschreden, zo meldt Zorgvisie.

De veiligheidsnorm werd opgesteld om ervoor te zorgen dat zwangere vrouwen binnen drie kwartier na de telefonische melding in het ziekenhuis zijn. Er werd al eerder door gynaecologen gewaarschuwd dat de sluiting van de afdeling in Dokkum de haalbaarheid van deze norm onder druk zet.

NRC Handelsblad berekende met behulp van reisplanners de reistijden met de auto naar het ziekenhuis. Daaruit komt naar voren dat er achtduizend vrouwen langer dan de gestelde norm onderweg zijn naar het ziekenhuis als zij het alarmnummer bellen.

Om dit probleem te kunnen bestrijden heeft De Friesland Zorgverzekeraar een extra ambulance in Metslawier, ten noorden van Dokkum, voor dergelijke spoedgevallen paraat staan.

© Nationale Zorggids / Martijn Keitz