Normal_rechtszaak_hamer_rechtbank1

De voorzieningenrechter in Breda oordeelde gisteren dat zorgverzekeraars CZ en Zorg en Zekerheid onterecht zorg bij revalidatiecentrum OCA afwijzen. De kliniek had samen met drie patiënten een rechtszaak aangespannen omdat ze van mening zijn dat de zorgverzekeraars zich niet langer mogen bemoeien met het oordeel van de revalidatiearts. Aanvragen voor een behandeling worden momenteel door de zorgverzekeraars afgewezen. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Nu de rechter heeft geoordeeld, is het aan de CZ en Zorg en Zekerheid om ten minste de drie afgewezen revalidatiebehandelingen te herzien. Daarbij mogen zij niet uitgaan van hun eigen oordeel, maar enkel van het oordeel van de behandelend revalidatiearts.

Tientallen mensen zijn de dupe door het strenge beleid van de zorgverzekeraars. Vorig jaar keurde Zorg en Zekerheid slechts één van de vijftien aanvragen goed. Mensen met ernstige pijnklachten of klachten als overblijfsel van een ernstige ziekte blijven zo zonder behandeling. Dit komt doordat de kliniek geen contracten heeft afgesloten met CZ en Zorg en Zekerheid. OCA wilde via een kort geding afdwingen dat de twee belemmerende zorgverzekeraars niet meer op de stoel van de revalidatiearts gaan zitten. En dat is nu gelukt.

“Het staat een zorgverzekeraar niet vrij de indicatie van een behandelend arts niet te volgen, zonder te motiveren waarom”, zo stelt de voorzieningenrechter. CZ zegt in het vervolg in gesprek te gaan met de behandelend arts en eventuele afwijzingen uitgebreider te motiveren. 

Door: Redactie Nationale Zorggids