Normal_geld__munten__centen

In 2019 zullen de zorgkosten oplopen tot zo’n 46,4 miljard euro, blijkt uit cijfers van Zorginstituut Nederland. Dit is een flinke stijging want in 2018 werd er 44,3 miljard euro aan zorg uitgegeven. Hoewel de kosten voor de zorg stijgen, blijft de premie aardig gelijk. Men betaalt zelf niet veel meer premie dit jaar ten opzichte van vorig jaar. Dit meldt Telegraaf.

De kosten voor dit jaar zijn een schattig, gebaseerd op cijfers van zorgverzekeraars. Het gaat om een stijging van 4,6 procent voor alle zorg die in Nederland geboden wordt. Het gaat onder andere om huisartszorg, ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg (ggz) en verpleeghuiszorg. De helft van de kosten wordt betaald door zorgverzekeraars, de andere helft komt voort uit de Zorgverzekeringswet waar men via de inkomensbelasting voor betaalt.

Stijging in huisartsenzorg

De kosten in de huisartsenzorg stijgen met 6,8 procent het meest, zo meldt het Zorginstituut. Dit is te verklaren doordat steeds meer kleine ingrepen worden verplaatst van ziekenhuis naar de eigen huisarts. De tarieven die een huisarts hier voor rekent, zijn vaak veel lager dan in het ziekenhuis. De uiteindelijke prijs van deze ingrepen daalt daarmee. Ook in de ggz, verpleging en aan hulpmiddelen is dit jaar meer uitgegeven. In de verloskundige zorg blijft de stijging beperkt tot 1,2 procent.

Hoewel de kosten voor zorg stijgen, betaalt de Nederlander daar niet veel meer voor in de maandelijkse premies. Voor het basispakket wordt gemiddeld 75 euro per jaar meer betaald dan vorig jaar. Het gaat om een stijging van 5,6 procent.

Door: Nationale Zorggids