Normal_rss_entry-349704

Het ministerie van Volksgezondheid heeft de zorgorganisaties die betrokken zijn bij het opstellen van het Integraal Zorgakkoord gevraagd om dinsdag nog opnieuw met elkaar te praten, meldt beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden V&VN. Ook andere zorgclubs bevestigen dat er die dag nog opnieuw overlegd zal worden.

In het zorgakkoord worden afspraken gemaakt over de toekomst van de zorg. Meerdere organisaties die afgelopen maanden aan tafel zaten bij het overleg over het akkoord hebben aangegeven de eindversie van de afspraken niet te ondersteunen. Het gaat onder meer om huisartsen en de brancheorganisatie voor de ouderen- en verpleegzorg.

Onvoldoende vertrouwen

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zegt dat de tekst van het akkoord volgens huisartsen "onvoldoende vertrouwen" geeft dat zorgverzekeraars en de zorgautoriteit de gemaakte afspraken zullen nakomen. Zo wil de LHV op korte termijn concrete afspraken over tarieven voor zorg in de avond, nacht en het weekend. Brancheorganisatie voor de ouderen- en verpleegzorg ActiZ zegt het plan pas te kunnen steunen als ook in de zorgcontracten met verzekeraars voor volgend jaar al goede afspraken worden gemaakt over investeringen in de wijkverpleging.

Belangenorganisatie voor patiënten in de geestelijke gezondheidszorg MIND is eveneens tegen. MIND stelt bijvoorbeeld dat de vrije keuze voor een behandelaar wordt ingeperkt door de afspraken uit het zorgakkoord.

Zorgverzekeraars Nederland heeft nog niet laten weten of het wel of niet instemt met de eindversie van het zorgakkoord.

Het was de bedoeling dat het zorgakkoord deze week ondertekend zou worden.

Door: ANP