Normal_astronaut

Door langdurige gewichtsloosheid, bijvoorbeeld tijdens een verblijf in de ruimte, kan er botverlies (osteoporose) optreden, waardoor het risico op nierstenen toeneemt. Tot nog toe werd gedacht dat vrouwelijke astronauten gevoeliger zijn voor osteoporose als gevolg van ruimtereizen dan mannen. Een recent Amerikaans onderzoek toont aan dat dat niet zo is, zo meldt Niernieuws.

De uitkomst van het onderzoek is verrassend, omdat lang werd verondersteld dat het vrouwelijke skelet meer te lijden zouden hebben van langdurige gewichtsloosheid. Zowel osteoporose als het risico op nierstenen zijn een serieus probleem bij langdurige gewichtsloosheid. Onder omstandigheden met een zwaartekracht zoals die op aarde, maakt het lichaam extra botweefsel aan op plekken waar die zwaartekracht extra wordt ondervonden. In gewichtsloze toestand verdwijnt deze extra botmassa met iets meer dan één procent per maand. Hierdoor verandert het botmetabolisme, wat het risico op nierstenen verhoogt. Ook het geconserveerde ruimtevoedsel, dat veel zout bevat, verhoogt de kans op nierstenen.

Omdat osteoporose op aarde meer voorkomt bij vrouwen dan bij mannen, vroegen onderzoekers uit Houston zich af of dat ook zo is in de ruimte. Zij analyseerden de gegevens van 33 mannen en 9 vrouwen die voor een bepaalde tijd in het International Space Station (ISS) verbleven. Hieruit is gebleken dat vrouwelijke astronauten geen verhoogde kans lopen op botverlies of nierstenen in vergelijking met hun mannelijke collega's.

© Nationale Zorggids