Normal_griepprik

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar is sprake van een daling in de vaccinatiegraad van patiënten met een verhoogd risico op ernstige gevolgen van griep. Dit blijkt uit onderzoek van IQ healthcare, in opdracht van het RIVM. IC Healthcare maakt deel uit van het Radboudumc.

Vanwege leeftijd, ziekte, medicijngebruik of chronische aandoeningen als diabetes, hart- en vaatproblemen, nierziekten en luchtwegaandoeningen loopt ongeveer een derde van alle Nederlanders een verhoogd risico op ernstige gevolgen van de griep. Deze mensen ontvangen jaarlijks een uitnodiging voor een gratis griepprik in het kader van het Nationaal Programma Grieppreventie. In 2008 lag het percentage vaccinaties in de doelgroep nog op 71,5 procent. In 2013 is deze vaccinatiegraad gedaald naar 59,6 procent. De daling wordt gezien in alle specifieke doelgroepen, maar is het sterkst waarneembaar in de leeftijdsgroep van mensen tussen 60 en 65 jaar.

Uit het onderzoek blijkt dat de vaccinatiegraad verschilt tussen de diverse groepen met een verhoogd risico. Mensen met diabetes mellitus laten zich het meest vaccineren (74,7 procent), gevolgd door mensen met hart- en vaataandoeningen (72,7 procent) en mensen met longaandoeningen (64,2 procent). Van de doelgroep met een leeftijdsindicatie (60 jaar of ouder) werd 65,7 procent gevaccineerd. Als mensen meerdere indicaties hebben (bijvoorbeeld omdat zij én hartpatiënt én longpatiënt zijn, of omdat zij bijvoorbeeld hartpatiënt zijn, maar daarnaast ook 60 jaar of ouder zijn) dan is de vaccinatiegraad hoger dan wanneer mensen vanwege één indicatie in aanmerking komen voor de gratis griepprik (respectievelijk 73,5 procent en 48,2 procent)

Voor het onderzoek over de vaccinatiecampagne 2013-2014 zijn gegevens van 177.631 patiënten uit 45 huisartsenpraktijken geanalyseerd op de omvang en de vaccinatiegraad van de totale doelgroep en de specifieke doelgroepen. IQ healthcare maakt voor de monitoring gebruik van gegevens van huisartsenpraktijken die deelnamen aan het voormalige Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH). LINH was een samenwerkingsverband van NIVEL, IQ healthcare, LHV en NHG, en is medio 2013 over gegaan in de NIVEL zorgregistratie.

© Nationale Zorggids