Normal_universiteit_tilburg

Patiënten zijn gebaat bij samenhang in de zorg die ze krijgen. In de praktijk gaat dit nog lang niet altijd goed. Vaak ontbreekt die samenhang, vooral wanneer er diverse professionals en/of instellingen bij betrokken zijn. In veel gevallen heeft dat te maken met ontbrekende of slecht verbonden schakels in de keten. Op basis van inzichten uit operations & supply chain management onderzoekt Bert Meijboom hoe de overdrachtsmomenten in de zorg verbeterd kunnen worden. Modulair organiseren is zo’n concept dat ook in de zorg toegepast kan worden. Dat meldt Tilburg University.

Operations & supply chain management is het vakgebied dat draait om de effectieve en efficiënte beheersing van ketens. Neem bijvoorbeeld een bierbrouwer. Daar wordt een proces doorlopen van brouwen, gisten, filteren en bottelen. Dit zijn de schakels in de keten die bottlenecks kunnen worden als ze slecht verbonden zijn of als er schakels ontbreken. Ook de zorg heeft dat soort ketens. Het kan gaan om patiënten die in een behandelingsproces verschillende instellingen doorlopen. Of denk aan patiënten met een complexe aandoening die zorg nodig hebben van diverse professionals. Optimalisatie van de zorgketen is belangrijk vanuit kwaliteit- en patiëntperspectief maar ook vanuit het oogpunt van kostenbeheersing.

Modulair organiseren is zo’n concept uit operations & supply chain management dat in de zorg toegepast kan worden. In het bedrijfsleven wordt dit toegepast om op efficiënte wijze voor de klant een specifiek aanbod te creëren en leveren. Het idee is dat het zorgaanbod in stukjes gehakt wordt, en dat per patiënt de passende stukjes gegroepeerd worden. “Vergelijk het met LEGO blokjes. Elke patiënt krijgt een eigen optimaal afgestemd bouwwerkje”, aldus Bert Meijboom.

© Nationale Zorggids