Normal_pil_medicijnen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) roept wederom bloeddrukmedicijnen met daarin de werkzame stof valsartan terug. Er zit NDEA in de medicatie en dat is uiterst ongewenst. Eerder dit jaar vonden er al twee andere terugroepacties plaats voor valsartan maar wegens een verontreiniging met NDMA. Het vervuilde medicijn met NDEA betreft alleen bepaalde batches van één grondstoffenfabrikant. In andere landen is ook een terugroepactie ingezet. Dit meldt IGJ. 

NDMA (N-nitrosodimethylamine) en NDEA (N-nitrosodiethylamine) zijn twee verbindingen die behoren tot de chemische groep van nitrosaminen. Ze kunnen ontstaan tijdens de productie van valsartan. Beide stoffen zijn geclassificeerd als waarschijnlijk kankerverwekkend.

Het gaat om medicijnen die worden voorgeschreven voor de behandeling van een hoge bloeddruk, de behandeling van patiënten die recent een hartinfarct hebben gehad en de behandeling van hartfalen. De medicijnen worden uit voorzorg teruggeroepen bij apothekers. Betrokken beroeps- en patiëntenverenigingen zijn hierover geïnformeerd.

Bestaande voorraad opmaken

Patiënten kunnen zelf ook controleren of hun medicijn met valsartan wordt teruggeroepen, door het zogenaamde RVG-nummer op de verpakking te controleren. Een lijst van vervuilde valsartan is te vinden op de website van de inspectie. Mensen die de medicijnen gebruiken, kunnen hun bestaande voorraad opmaken. Bij een volgend bezoek aan de apotheek krijgen ze een ander middel me valsartan mee of een geneesmiddel met vergelijkbare werking.

Zeer kleine kans op kanker

De kans dat een patiënt daadwerkelijk kanker krijgt bij gebruik is voor zover bekend bijzonder klein. De gemeten waarden NDEA vallen wel boven de op Europees niveau vastgestelde veilige limiet. Daarom worden ze uit voorzorg teruggeroepen.

Naar aanleiding van de aangetroffen verontreiniging in valsartan is in juli 2018 in Europees verband een groot onderzoek gestart, gecoördineerd door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA). In dit onderzoek is ook de vervuilde NDEA vastgesteld van een grondstoffabrikant. 

Door: Redactie Nationale Zorggids