Normal_stethoscoop_telefoon

Bijna vijftig procent van de Nederlanders staat positief tegenover digitale huisartsenzorg, dit blijkt uit onderzoek van CZ.  Mensen zien digitalisering niet alleen als een waardevolle aanvulling op de huidige zorg, maar ook als een oplossing voor het groeiend tekort aan huisartsen. Hoewel steeds meer online plaatsvindt, bevindt de digitalisering van huisartsenzorg zich nog in een pril stadium. Veel animo is er wel voor, zo blijkt uit onderzoek van Kantar in opdracht van CZ. 

De mogelijkheid om 24 uur per dag via chat of beeldbellen advies van een huisarts te vragen wordt door 47 procent van de mensen als positief bestempeld. Joep de Groot, bestuursvoorzitter van CZ, is content met het beeld dat het onderzoek laat zien.

“In onze visie is én blijft de fysieke huisarts de spil van de huisartsenzorg. Maar digitaal spreekt aan, dat laat het onderzoek wel zien. Het draagvlak voor digitale manieren van zorg verlenen is bij verschillende groepen best groot. En dat is belangrijk, want door tekorten zien we dat huisartsen flink onder druk komen te staan. En in sommige regio’s is het echt steeds lastiger om een huisarts te vinden. Dat willen we oplossen en digitalisering speelt daarbij een belangrijke rol.”

Digitale zorg als oplossing huisartsentekort 

Ook de deelnemers aan het onderzoek zien die rol. Zo geeft de helft van de ondervraagden aan bepaalde, niet-ernstige klachten, best met een digitale huisarts te willen bespreken om de eigen huisarts ontlasten. Op die manier ontstaat er meer tijd om andere patiënten persoonlijk te helpen. Ook het oplossen van het huisartsentekort in Nederland wordt door veel mensen genoemd als een probleem waarvoor de digitale huisarts een oplossing kan zijn. 

Gemakkelijk en laagdrempelig

Mensen zijn over het algemeen zeer tevreden over hun huisarts, daarom is het verrassend dat veel mensen de toegevoegde waarde van digitale huisartsenzorg zien. De verklaring hiervoor is voornamelijk te vinden in het gemak en de laagdrempeligheid van digitale zorg. Uit het onderzoek blijkt dat één op de drie mensen het niet makkelijk vindt om een bezoek aan de huisarts in de dagelijkse beslommeringen in te passen. Digitale zorg kan hierbij een oplossing bieden, en vormt zo een goede aanvulling op de reguliere huisartsenzorg.  

Door: Nationale Zorggids