Voorschrijven zware pijnstillers laatste jaren stabiel

In 2022 is het aantal mensen dat zware pijnstillers (opioïden) voorgeschreven kreeg in de huisartsenpraktijk of de huisartsenpost (HAP) ongeveer gelijk gebleven met de jaren ervoor. Huisartsen op de HAP schreven verhoudingsgewijs vaker opioïden voor aan jongvolwassenen dan huisartsen in de huisartsenpraktijk. Zowel zwakke opioïden, zoals tramadol, als sterke, zoals morfine en oxycodon, werden nog steeds het vaakst voorgeschreven voor aandoeningen aan het bewegingsapparaat, zoals rugpijn. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel, meldt het onderzoeksinstituut.

Wereldwijd nam in de afgelopen decennia het aantal voorschriften voor opioïden toe, zo ook in Nederland. Door de hogere kans op misbruik door afhankelijkheid en overdosis wordt het voorschrijven van opioïden juist bij een aantal aandoeningen afgeraden. Het is daarom belangrijk om te weten hoe vaak, aan wie en waarvoor opioïden werden voorgeschreven door de huisarts.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/voorschrijven-zware-pijnstillers-de-huisartsenpraktijk-en-op-de-huisartsenpost-laatste-jaren, geraadpleegd op 15-8-2023