Normal_ministerie_volksgezondheid__welzijn_en_sport

De heer drs. L.A.M. van Halder wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De ministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst in overeenstemming met minister Schippers van VWS. De benoeming gaat in op 1 november 2013.

Van Halder (58) is momenteel directeur-generaal Curatieve Zorg bij VWS. Daarvoor was hij onder meer directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie bij het voormalige ministerie van VROM en directeur-generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Van Halder studeerde Sociale Wetenschappen en Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht.

Van Halder volgt de heer Van Maanen op die per 1 november 2013 is benoemd tot directeur ABDTOPConsult. De benoeming van Leon van Halder is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.

© Nationale Zorggids