Normal_ziekenhuis_patient_ziekenhuisbed

De beroepsvereniging V&VN Consultatieve Psychiatrie is bezig met het ontwikkelen van protocollen voor een betere opvang van ernstig psychiatrische patiënten die ook lichamelijke aandoeningen hebben. De vereniging reageert hiermee op een Kamerbrief van minister Schippers. Dat meldt Nursing.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat strenger controleren op de samenwerkingsafspraken tussen ziekenhuizen een ggz-instellingen. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer van ministers Schippers van Volksgezondheid. Aanleiding is het overlijden van een psychiatrische patiënt in 2009. Uit onderzoek van de IGZ naar het incident bleek dat de patiënt verscheidene lichamelijke aandoeningen had maar meer dan eens voor opname werd geweigerd door het ziekenhuis. Uiteindelijk overleed de patiënt in een isoleercel.

“Het overlijden van deze patiënt heeft op een verschrikkelijke manier de risico's van een slecht functionerende ketenzorg tussen psychiatrie en algemene geneeskunde duidelijk gemaakt,” schrijft Schippers in de brief. De IGZ startte een inventarisatie van de ketenzorg bij alle ziekenhuizen en ggz-instellingen. Volgens minister Schippers zijn inmiddels bij zeventig procent van de door de IGZ vastgestelde zorgketens samenwerkingsafspraken gemaakt, bij de overige dertig procent zijn deze afspraken nog in ontwikkeling.

Marieke van Piere, voorzitter van V&VN Consultatieve Psychiatrie, onderschrijft het belang van goede samenwerkingsafspraken. “De consultatief psychiatrisch verpleegkundigen zijn een belangrijke schakel in de organisatie van het algemeen ziekenhuis. Wij zijn momenteel dan ook druk bezig met protocollen op te zetten over de opvang in het algemeen ziekenhuis van patiënten uit de ggz met ernstig psychiatrische aandoeningen,” aldus Van Piere.

© Nationale Zorggids